Vizitatori Online?

Avem 3 vizitatori online

Noutati

Primariile raionului Drochia

Proiectele de decizii

TagsDrochia map

Drochia google map

Noutati din raionul Drochia

Home

Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 • specialist principal (responsabil de domeniul reţelelor de drumuri publice), Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.


Condiţiile de participare la concurs:


Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente.

Experienţa profesională:

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice şi domeniu de specialitate
 • cunoaşterea limbilor engleză şi franceză
 • de operare la calculator: Word, Excel.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare,  soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,                                             flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre                                             dezvoltare continuă.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă, prin e-mail dosarul de concurs:

a)      formularul de participare ();

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de

specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)      cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs este  15 august 2014

telefon: 0/252/2-40-38, 0/252/2-37-72

adresa poştală: MD – 5202, bd. Independenţei, nr.15, etajul 2 bir. 219

persoana de contact: Oxana Grigoriţă, şef, Secţie administraţie publică.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;
 • Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.
 • Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului Transportatorilor auto de călători şi bagaje
 • CPL01.01-2001 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor  pentru lucrări de construcţie  montaj prin metoda de resurse
 • CPL01.02-2001Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielelor  de deviz la salarizare în construcţii

 

 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef al instituţiei  medico-sanitare publice autonome:

-          IMSP „Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”; 

-          IMSP „Centrul de Sănătate Şuri”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Sofia”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Mîndîc”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Zguriţa”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate  Maramonovca”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Ţarigrad”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Gribova”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Nicoreni”.

Condiţiile de participare la concurs:

Citeşte mai mult...

 

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 • specialist principal (responsabil de domeniul bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor) în cadrul Secţiei cultură.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Citeşte mai mult...

 

STRATEGIE PRIVIND DEZVOLTAREA CULTURII RAIONULUI DROCHIA (2014 -2020)

Într-o accepţiune unanimă, cultura reprezintă întregul complex de elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale şi emoţionale ce caracterizează o societate sau un grup social. Cultura include nu numai artele şi literatura, ci şi modul de viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, tradiţii şi credinţe.

Conform acestei definiţii,politica culturala reprezinta  un set de orientari generale si coerente cu privire la dezvoltarea sectorului cultural. Ea este întotdeauna un sistem de referinta pentru actiunea culturala. În contextul oricărei societati democratice, politica culturala este rezultatul unui proces de structurare a optiunilor si obiectivelor colective referitoare la dimensiunea culturala a ansamblului social.

Citeşte mai mult...

 

Consiliul raional Drochia anunţă concurs

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist principal (responsabil de domeniul construcţiilor), Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  a Consiliului raional.

Citeşte mai mult...