Vizitatori Online?

Avem 1 vizitator online

Noutati

Primariile raionului Drochia

Proiectele de decizii

TagsDrochia map

Drochia google map

Noutati din raionul Drochia

Home

Consiliul raional Drochia anunţă concurs

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist principal (responsabil de domeniul construcţiilor), Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  a Consiliului raional.

Citeşte mai mult...

 

Buletin Informativ nr.3 din 22.07.2013

Buletin informativ nr.3 din 22.07.2013

DISPOZIŢIA  PREŞEDINTELUI  RAIONULUI  DROCHIA PARTEA I
DISPOZIŢIE NR. 02/1-5-46

Cu privire la convocarea Consiliului raionului Drochia.

În temeiul prevederilor art.art. art.art. 45 alineatele (2,3), 53 alin (1) lit. lit. a),f), i), 54 aliniatul (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, 7, 8, 9, 10, 11, 13 din Legea nr.239-XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional, conform Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, emit următoarea DISPOZIŢIE:

1. Se convoacă Consiliul raional Drochia, în şedinţă publică la 15 august 2013, ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional Drochia.

2. Se propun spre examinare şi aprobare proiectele de decizii, conform anexei.

3. Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului (dna Oxana Grigoriţă) va asigura plasarea, pe pagina web (www.drochia.md) a proiectelor de decizii propuse spre examinarea, transmiterea prin poşta electronică părţilor interesate, cît şi informarea consilierilor despre data şi locul convocării şedinţei Consiliului.

4. Secţia cultură a Consiliului raional asigură amplificarea, înregistrarea video şi audio a desfăşurării şedinţei.

Preşedintele raionului Drochia: Andrei MARIAN

Ex.Alexei Plopa

descarcă: buletinul informativ al Consiliului Raional Drochia nr.3 din 22.07.13


 

Buletin Informativ nr.5 din 21.11.12

Buletin informativ nr.5 din 21.11.12

DISPOZIŢIA  PREŞEDINTELUI  RAIONULUI  DROCHIA PARTEA I
DISPOZIŢIE NR. 04/2-8-85

Din 18 octombrie 2012 or. Drochia cu privire la convocarea Consiliului raionului Drochia.
În temeiul prevederilor art.art.7, 8, 9, 10, 11, 13 din Legea nr.239-XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional, art.art. 45 alineatul (2,3), 53 alin (1) lit. lit. a),f), i), 54 aliniatul (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, conform Regulamentului privind onstituirea şi funcţionarea Consiliului raional, emit următoarea DISPOZIŢIE:

continuare: buletinul informativ al Consiliului Raional Drochia nr.5 din 21.11.12

descarcă: buletinul informativ nr.5 din 21.11.12


 

Mesajul Preşedintelui raionului Drochia.

Stimaţi vizitatori!

Am o deosebită plăcere să Vă salut şi să Vă urez un bun venit pe pagina web a Consiliului raional Drochia.

O prerogativă a conducerii Consiliului raional Drochia o constituie elaborarea, promovarea, implementarea şi asigurarea în respectarea politicii statului, Constituţiei, a legilor şi altor acte normative, întru asigurarea securităţii sociale şi sporirea nivelului de trai al populaţiei raionului.

Pentru a Vă informa mai operativ şi corect despre evenimentele, noutăţile, proiectele şi iniţiativele lansate de Consiliul raional Drochia, Vă invităm să vizitaţi pagina WEB oficială a instituţiei noastre, pe care avem plăcerea să v-o prezentăm.

Conţinutul ei este destinat tuturor locuitorilor republicii şi aici puteţi găsi informaţii utile atît despre Consiliul raional Drochia, angajaţii săi, zile de audienţă a conducerii, precum şi despre partenerii noştri, proiectele comune şi parteneriatul cu societatea civilă.

Totodată puteţi accesa informaţii despre instituţiile suboordonate CR, acte legislative şi normative, rapoarte de activităţi, politici şi strategii, comunicate de presă.

Citeşte mai mult...