Conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru, nr. 02/1-5- 98 din 04 decembrie 2017, la 8 decembrie curent s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Drochia.
La ședință au fost prezenți 27 din cei 33 consilieri raionali, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Oxana Grigoriță, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Maxim Bernic, şef al Inspectoratul de poliţie Drochia, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media., 
Valeriu Cereteu, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, a fost ales președinte al ședinței, iar Mariana Brumă, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, consilierul care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna. 
Pe ordinea de zi au fost discutate şi supuse votului 22 proiecte de decizii.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId8562a86882
  

În perioada 06- 08 decembrie 2017, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
- agricultură, industrie și protecția mediului;
- economico – financiare și buget; 
- probleme de drept și administrație publică;
- social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului raional Drochia din 08.12.2017, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId4782d4258f
  

 


Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef.
Pentru detalii apelaţi (0252)20044 sau vă adresaţi specialistului pentru resurse umane, biroul 9.

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie face parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, social şi economică. Asfel la data de 6-7 decembrie 2017, în incinta restaurantului ”Cetate” din orașul Drochia a fost organizată o masă rotundă cu genericul: ”Modalităţi de soluţionare a cazurilor de violenţă faţă de femei şi a violenţei în familie”. 
Evenimentul a fost organizat de către Consiliul raional în parteneriat cu Instituţia Publică ”Servicii de asistenţă subiecţilor violenţei în familie” cu două subdiviziuni: ”Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali”, şi ”Centrul Maternal ”Ariandna”, ONG ”Artemida”, UN WOMEN.
La eveniment au participat: procurori , judecători, ofiţeri de urmărire penală, asistenţi sociali.
În deschidere, Vitalie Josanu, vicepreşedinte a raionului Drochia, a salutat organizarea evenimentului, menţionînd despre importanţa aplicării unor mecanisme eficiente de prevenire şi eliminare a violenţei.
Simion Sîrbu, Directorul Instituţiei Publice Servicii de asistenţă subiecţilor violenţei în familie a specificat că scopul acestei înrtruniri a fost de a găsi modalităţi de colaborare pentru obţinerea unui răspuns comun coordonat la cazurile de violenţă în familie.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId5855c3b5a4
  

La 5 decembrie curent, în incinta Consiliului raional Drochia, Vasile Gagiu, şef Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor a prezentat raportul de activitate pe parcursul anului 2017 şi perspectivele de conlucrare cu APL de nivelul unu şi APL de nivelul doi.
La şedinţă au participat: Vasile Grădinaru, Vitalie Josanu, preşedinte respectiv vicepreşedinte a raionului Drochia, primării localităţilor din raionul Drochia şi reprezentanţii mediului de afaceri din oraş.
Prezent la eveniment Vsevolod Stamati, Directorul General adjunct a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în alocuţiunea sa, s-a referit la rolul pe care îl are Agenţia, ca instituţie de control de primă importanţă în domeniul de siguranţă a alimentelor, la reformarea prin care trece instituţia şi la conlucrarea cu agenţii economici. 
În cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe probleme ce vizează activitatea direcţiei respective.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId1f097ef6bc
  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links