În vederea dezvoltării și consolidării relațiilor de prietenie și colaborare între Consiliul Județean Botoșani (România) și Consiliul raional Drochia (Republica Moldova), la data de 16.02.2017, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, dnul Petru Ababei – șef, Secția Cultură și dna Cristina Țurcanu – specialist în domeniul turism, patrimoniu și muzee, Secția Cultură, au mers într-o vizită de lucru în municipiul Botoșani, la invitația dlui Costică Macaleți – președintele Consiliului Județean Botoșani.

La întîlnire au mai fost prezenți: dna Otilia Moruz – director executiv,  Direcția Dezvoltare și Promovare, dna Cristina Nicuţă – consilier al preşedintelui Consiliului Județean, dnul Aurel Melniciuc - manager al Muzeului Județean Botoșani.

Evenimentul a luat start la sediul Palatului Administrativ Botoşani şi a continuat cu o ședință de lucru privind proiectele transfrontaliere la Sala Polivalentă a Muzeului de Istorie.

Momentul culminant a fost semnarea Protocolului de colaborare transfrontalieră între Muzeul Judeţean Botoşani și Secția Cultură Drochia.

Protocolul semnat vizează dezvoltarea colaborării în domeniul culturii și artei, cu posibilitatea transpunerii, pe viitor, în proiecte viabile.

Ulterior, echipa a vizitat Muzeul de Istorie şi Etnografie din municipiul Botoşani.

În numele Consiliului raional Drochia, dnul Vasile Grădinaru, aduce sincere mulțumiri Consiliului Județean Botoșani și, în special, dlui Costică Macaleți, pentru ospitalitatea oferită.

 De asemenea, dnul Vasile Grădinaru, își exprimă convingerea că acest eveniment și-a atins obiectivul principal, acela de a consolida relațiile de prietenie și colaborare între Consiliul Județean Botoșani și Consiliul raional Drochia, prin facilitarea întâlnirilor între reprezentanții ambelor state și promovarea dialogului pe chestiuni de interes comun.

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId0e9ac10796

Ziua de 15 februarie este marcată de comemorarea eroilor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan. Anul acesta se împlinesc 28 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor armatei sovietice din Afganistan.

Cu acest prilej, conducerea raionului și orașului Drochia, funcționarii și colaboratorii serviiciilor descentralizate și desconcentrate, veteranii și participanții de război au mers la monumentul eroilor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan pentru a le cinsti memoria.

Cuvinte de comemorare, dar și de gratitudine pentru partcipanții de război rămași în viață au proferat:

Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia;

 

Tudor Avrampreședintele Uniunii veteranilor de război din Afganistan;

 

Pavel Rusu – secretarul Consiliului orășenesc;

 

Sergiu Chistrea locotinentcolonel, comandant interimar Centrul militar teritorial Soroca;

 

Tudor Vladiuc veteran al războiului din Afganistan.

 

Citate:

Tații, fiii, frații, soții participanți la aceste acțiuni de luptă au demonstrat eroism, bărbăţie şi spirit de sacrificiu. O parte din ei nu s-a mai întors acasă, cealaltă parte a rămas cu multiple leziuni corporale, dizabilități și schilodire sufletească.

 

Dumnezeu să-i ocrotească și să-i aibă în pază, iar noi, să le Cinstim, să le Onorăm și să le Respectăm Memoria!

 

Ne închinăm cu pietate participanților care au supraviețuit.

Fiți sănătoși, împliniți și fericiți alături de familiile Dumneavoastră”!

 

Declarațiile au fost însoțite de un minut de reculegere, salve de pușcă și depunere de flori sub un fondal de muzică uluitoare.

 

Pentru veteranii și participanții de război a fost organizată masa de comemorare în incinta restaurantului ”Cetate” din or. Drochia.

 

A moderat evenimentul Rodica Lozovan – specialist principal, Secția Cultură.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeIdeeb544e9f0

În scopul consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi şi cele de nivelul unu, întru rezolvarea problemelor de interes comun şi ţinând cont de principiile autonomiei, legalităţii şi transparenţei, cu participarea dlui Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conducerea raionului Drochia în componenţa:

 

1.     Vasile Grădinaru – preşedintele raionului Drochia;

2.     Vitalie Josanu – vicepreşedintele raionului Drochia;

3.     Viorel Chirca – auditor intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului Drochia;

4.      Ludmila Ungureanu – şeful Secţiei administraţie publică în cadrul aparatului preşedintelui raionului Drochia;

5.     Tudor Golban – şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Drochia;

6.      Ion Recean – şeful Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia;

7.      Emilia Lopatenco – şeful IMSP “Centrul de Sănătate Anatoile Manziuc”;

 

au efectuat, la data de 13.02.2017, o vizită de lucru în satul Moara de Piatră, raionul Drochia.

 

Activitatea s-a petrecut în incinta primăriei Moară de Piatră, la care au participat Valentina Bejenaru, primarul satului, personalul primăriei, reprezentanţii instituţiilor publice din Moară de Piatră şi locuitorii satului.

 

Obiectivele trasate pentru această vizită au rezidat în:

  •     cunoaşterea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii din teritoriul unităţii administrativ – teritoriale de nivelul unu;
  •              acordarea sprijinului şi asistenţei organizatorice şi metodologice personalului primariei;
  •              coordonarea activităţii Consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional;
  •              consolidarea legăturilor cu populaţia, atragerea cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale.

 

Locuitorii satului au relatat preocupările şi îngrijorările personale, precum şi problemele cu care se confruntă la nivel de localitate.

 

Reieşind din specificul subiectelor abordate, participanţii au formulat recomandări şi sugestii, în dependenţă de domeniul în care activează şi în limita competenţelor sale.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeIdb2a633d33e

 

 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Drochia (DASPF Drochia) este principalul furnizor de servicii sociale la nivel de raion. DASPF Drochia, aflată în subordinea Consiliului raional Drochia este instituţia care asigură aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul: protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor, precum şi a altor categorii de populaţie aflate în situaţii de risc. Totodată, DASPF Drochia îşi desfăşoară activitatea pornind de la nevoile specifice ale populaţiei, stabilite prin Strategiile propuse de Direcţie şi aprobate de către Consiliul raional Drochia, iar specialiştii Direcţiei asigură implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigentele impuse de standardele de asistenţă socială.

În scopul realizării unei supervizări profesionale sistematice a personalului, dnul Tudor Golban - şeful DASPF Drochia, lunar, întruneşte echipa sa în şedinţe de lucru, în cadrul cărora sunt discutate carenţele depistate şi căile de înlăturare a acestora,  cazurile dificile şi identificarea soluţiilor, metodele şi tehnicele aplicate, schimbul de experienţă, starea emoţională a personalului şi consolidarea spiritului de echipă.

În acest sens, la data de 10.02.2017, ora: 9.30, în sala de şedinţe a Consiliului raional Drochia a avut loc şedinţa ordinară a DASPF Drochia la care au participat dnul Vasile Grădinaru, preşedintele raionului şi dnul Igor Grozavu, vicepreşedintele raionului.

Dnul Tudor Golban a reflectat activitatea Direcţiei, factorii interni şi externi care provoacă deficienţe, dar şi realizările obţinute.

Ca deficiențe pot fi enumerați doi factori: lipsa serviciilor de urgență pentru copiii de vârstă fragedă și lipsa serviciilor pentru persoanele adulte cu dizabilități mintale și fizice.

Ca realizare, poate fi numită obţinerea a 34, 5 unităţi adiţionale de asistenţi personali în serviciul social „Asistenţă personală” (serviciu destinat persoanelor cu dizabilităţi). Astfel, în anul 2017, de acest serviciu vor beneficia încă 49 de persoane cu dizabilităţi, adăugător la cele 26 incluse anterior în serviciu.

La fel, DASPF Drochia a reuşit să obţină finanțare suplimentară pentru a angaja 5 unităţi de asistenţi sociali comunitari, fapt care va asigura o calitate mai bună a prestării serviciilor sociale.

O provocare, în acest an, este majorarea salariilor asistenţilor sociali comunitari, dar şi a exigenţelor faţă de onorarea obligațiunilor de serviciu.

În anul 2017, DASPF Drochia va activa conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială, a structurii și efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1263 din 18.11.2016, care prevede un șir de funcții și atribuții ale Agenției în vederea sporirii calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale și în scopul elaborării cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale.

 

Dnul Vasile Grădinaru a trecut în revistă segmentele de importanţă majoră, şi anume:

-        situaţia economico - financiară precară a raionului;

-       gestionarea eficientă a mijloacelor financiare din fondul local de susţinere socială a populaţiei şi din fondul de rezervă;

-         sensibilizarea şi informarea populaţiei cu privire la drepturi şi facilităţi;

-         evaluarea minuţioasă şi selectarea riguroasă a beneficiarilor de ajutor material;

-         implicarea plenară în soluţionarea problemelor populaţiei, dar, în special, a minorităţilor.

 

Dnul Igor Grozavu a punctat sarcinile stringente ale Direcţiei, după cum urmează:

-        atitudinea empatică a angajaţilor faţă de problemele comunităţii;

-        informarea reciprocă şi operativă pe problemele de interes comun, în scopul prevenirii şi combaterii marginalizării sociale, violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane; 

-       coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului prin implicarea tuturor actorilor sociali cu atribuţii în protecţia copilului;

-     colaborarea cu serviciile publice desconcentrate şi instituţiile care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

 

Specialiştii Direcţiei şi managerii serviciilor au adus la cunoştinţa asistenţilor sociali comunitari informaţii valoroase cu privire la modificările normative şi legislative.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId76e1c2926a
 
 

 În prima jumătate a zilei de 9 februarie a anului curent, orele 10.00 – 12.00, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
La ședință au fost prezenți 7 membri ai Comisiei din cei 9 (2 absențe motivate), ședința fiind deliberativă.
Invitați:
Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;
Adriana Grozavu - specialistul principal în protecția drepturilor copilului din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;
Managerii de caz/asistenții sociali comunitari, membrii familiei biologice/extinse, copiii, părinții – educatori din Casele de copii de tip familial.

Citește mai departe

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/#sigFreeId1046ee613c
 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links