Primariile raionului Drochia

Project

Drochia map

Drochia google map

Noutati din raionul Drochia

Home

"Ziua Lucrătorului din Domeniul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare”.

 

Seminar organizat în teritoriu de Ministerul Muncii,Protecției Sociale și Familiei

Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Lege nr.140 din14.06.2013

În cadrul seminarului, Rodica Moraru, șef al Secției politici familiali și asistență socială pentru copii, din Ministerul Muncii,

Protecției Sociale și Familiei, a prezentat și a informat despre:

- Procedurile și instrumentele de identificare,evaluare,asistență,referire,monitorizare și evidență

a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

 

Sedința de lucru Iași România

 

Ședința Comisiei Pentru Situații Excepționale din Raionul Drochia

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale a raionului

pentru activitate în perioada de toamnă - iarnă, 2015 - 2016.


 

Concurs Secretar CR Drochia

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:

  • Secretar al Consiliului raional și al raionului  Drochia

 

Scopul general al funcției:

Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia

Sarcinile de bază ale funcției:

-          Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului raional;

-          Asigurarea legalității actelor adoptate de către Consiliul raional;

-          Asigurarea aducerii  la cunoștință a actelor adoptate de către Consiliul raional și actelor emise de către Președintele raionului;

-          Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi de evidenţă a bunurilor.

-          Autentificarea actelor și documentelor adoptate de către Consiliul raional;

-          Acordarea ajutorului metodologic și consultativ consilierilor raionali, comisiilor consultative de specialitate, funcționarilor publici, primarilor și secretarilor Consiliilor locale de nivelul I.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerințe specifice:

Citeşte mai mult...