Vizitatori Online?

Avem 1 vizitator online

Noutati

Primariile raionului Drochia

Proiectele de decizii

TagsDrochia map

Drochia google map

Noutati din raionul Drochia

Home

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef al instituţiei  medico-sanitare publice autonome:

-          IMSP „Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”; 

-          IMSP „Centrul de Sănătate Şuri”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Sofia”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Mîndîc”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Zguriţa”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate  Maramonovca”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Ţarigrad”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Gribova”;

-          IMSP „Centrul de Sănătate Nicoreni”.

Condiţiile de participare la concurs:

Citeşte mai mult...

 

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

  • specialist principal (responsabil de domeniul bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor) în cadrul Secţiei cultură.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Citeşte mai mult...

 

STRATEGIE PRIVIND DEZVOLTAREA CULTURII RAIONULUI DROCHIA (2014 -2020)

Într-o accepţiune unanimă, cultura reprezintă întregul complex de elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale şi emoţionale ce caracterizează o societate sau un grup social. Cultura include nu numai artele şi literatura, ci şi modul de viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, tradiţii şi credinţe.

Conform acestei definiţii,politica culturala reprezinta  un set de orientari generale si coerente cu privire la dezvoltarea sectorului cultural. Ea este întotdeauna un sistem de referinta pentru actiunea culturala. În contextul oricărei societati democratice, politica culturala este rezultatul unui proces de structurare a optiunilor si obiectivelor colective referitoare la dimensiunea culturala a ansamblului social.

Citeşte mai mult...

 

Consiliul raional Drochia anunţă concurs

Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist principal (responsabil de domeniul construcţiilor), Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  a Consiliului raional.

Citeşte mai mult...

 

Buletin Informativ nr.3 din 22.07.2013

Buletin informativ nr.3 din 22.07.2013

DISPOZIŢIA  PREŞEDINTELUI  RAIONULUI  DROCHIA PARTEA I
DISPOZIŢIE NR. 02/1-5-46

Cu privire la convocarea Consiliului raionului Drochia.

În temeiul prevederilor art.art. art.art. 45 alineatele (2,3), 53 alin (1) lit. lit. a),f), i), 54 aliniatul (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, 7, 8, 9, 10, 11, 13 din Legea nr.239-XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional, conform Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional, emit următoarea DISPOZIŢIE:

1. Se convoacă Consiliul raional Drochia, în şedinţă publică la 15 august 2013, ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional Drochia.

2. Se propun spre examinare şi aprobare proiectele de decizii, conform anexei.

3. Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului (dna Oxana Grigoriţă) va asigura plasarea, pe pagina web (www.drochia.md) a proiectelor de decizii propuse spre examinarea, transmiterea prin poşta electronică părţilor interesate, cît şi informarea consilierilor despre data şi locul convocării şedinţei Consiliului.

4. Secţia cultură a Consiliului raional asigură amplificarea, înregistrarea video şi audio a desfăşurării şedinţei.

Preşedintele raionului Drochia: Andrei MARIAN

Ex.Alexei Plopa

descarcă: buletinul informativ al Consiliului Raional Drochia nr.3 din 22.07.13