La data de 11.04.2017, ora 10.00, Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, implicit, președintele Comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane a convocat Comisia în ședință ordinară.

Comisia respectivă este un organ consultativ, care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul  combaterii traficului de fiinţe umane din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

Membrii Comisiei sunt reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate care desfășoară activități de prevenire, combatere și asistență a victimelor traficului de ființe umane.

Invitații ședinței au fost: Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia (DASPF Drochia), Tatiana Carauș - șeful Serviciului asistență socială comunitară din cadrul DASPF Drochia, inclusiv, coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale raionale din cadrul Sistemului național de referire, Marin Grigoraș - directorul Centrului de consiliere pentru copii și familii în situație de risc ”Căldura casei” din or. Drochia, asistenții sociali comunitari.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

  •          modificarea componenței Comisiei;
  •          cadrul legal din domeniul traficului de ființe umane/definirea noțiunilor de bază;
  •          examinarea a 5 cazuri conexe traficului de ființe umane;
  •          diverse.

Pe marginea acestor chestiuni au luat cuvântul membrii Comisiei și persoanele invitate, care au venit cu recomandări în vederea reanimării și ameliorării activității Comisiei, dar și a activității actorilor sociali implicați în procesul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links