Ziua internațională a romilor este marcată, în fiecare an, la 8 aprilie. Această zi a fost proclamată în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaționale a Romilor, desfășurat în anul 1990, la Varșovia, și amintește de data la care, în anul 1971, a avut loc, lângă Londra, prima reuniune la nivel internațional a reprezentanților etniei rome, ocazie cu care a fost acreditat oficial termenul ''romi''.

Cu acest prilej, la data de 12.04.2017, reprezentanții comunității romilor au organizat o masă rotundă la care au participat Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, Veaceslav Balan – coordonatorul național, Oficiu ONU pentru drepturile omului în Moldova, Ion Duminica – doctor în științe politice, șeful Secției minorități etnice la Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Alla Marin – președintele Uniunii tinerilor romi, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, societatea civilă, mass-media.

Obiectivul general al întrunirii a constat în consolidarea relațiilor interetnice, bazate pe drepturile omului şi sensibile la dimensiunea de gen, asistența grupurilor vulnerabile de etnie romă din zonele rurale, prin instituirea funcției de mediator comunitar, suportul autorităților centrale, raionale și locale la îmbunătățirea calității vieții a acestora.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate subiecte ce țin de succesele și provocările în implementarea politicilor pentru populația de etnie romă din Republica Moldova, dar și din raionul Drochia, eliminarea tuturor fomelor de discriminare rasială, incluziunea și (re)integrarea socială, relațiile socio-umane, Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2016-2020 și Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.

 

   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links