LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de specialist (responsabil de domeniul protecţiei civile şi serviciului de alternativă), Secţia administraţie publică în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Drochia

 

 

Concursul va avea loc pe data de

11 august 2017, ora 10.00,

Consiliul raional Drochia,

nivelul unu, sala mică de şedinţe.

(or. Drochia, bd. Independenţei nr. 15)

 

Nr

d/o

Numele, prenumele

1.

PRISACARI Iurie

2.

VIŢA Ion

3.

ALEXEEV Evghenii

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links