Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia și Marin Trifailo, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au participat, astăzi, la o ședință de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR Nord), cu sediul în mun. Bălți.

În cadrul ședinței, specialiștii ADR Nord au prezentat informații detaliate despre rolul și responsabilitățile managerilor de proiecte și responsabililor tehnici în procesul de implementare a proiectelor. 

Constantin Bândiu, șef Secție managementul proiectelor și director interimar al ADR Nord, a trecut în revistă responsabilitățile comune ale managerilor de proiecte, responsabililor tehnici, aplicanților și ADR Nord în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională. Domnul Bândiu a subliniat că Agenția atrage o deosebită atenție faptului cum sunt valorificați banii publici. În acest sens, executarea lucrărilor în cadrul proiectelor trebuie să decurgă conform contractelor și legislației în vigoare, iar actorii implicați în implementarea proiectelor trebuie să conlucreze fructuos, astfel încât să soluționeze orice problemă apărută. ADR Nord, în calitate de instituție care implementează proiecte, va monitoriza întregul proces și va contribui la soluționarea eventualelor dificultăți.

Participanții la întrunire au susținut ideea conlucrării eficiente în vederea implementării unor proiecte durabile.

 

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links