Ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, a avut loc, astăzi, între orele 9.00 – 11.00, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia.

La ședință au luat parte Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, Nina Cereteu, primar de Drochia, ceilalți membri ai Comisiei, Tudor Golban și Adriana Grozavu, șef și respectiv sef adjunct ai Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, persoanele invitate și cele interesate.

A prezidat ședința președintele Comisiei, Galina Chistrea.

Obiectivele trasate au fost:

- Examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul cînd reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă;

- Revizuirea plasamentului copiilor;

- Stabilirea formei de protecție, alternative familiei pentru copiii aflați în situație de risc.

Spre examinare au fost propuse 10 cazuri ai copiilor aflați în situație de risc. În urma analizei și sintezei fiecărui caz în parte, s-au adoptat decizii în interesul superior al copilului și s-au ales cele mai optime forme de protecție, în funcție de natura/specificul problemei persistente și serviciile existente/disponibile.

 

  

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links