COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE

                               PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE ŞI BUGET 

Preşedinte: Lupaşcu Grigore, agronom       _______   consilier neafiliat;

Secretar:     Nicorici Ion, economist            _______   fracţiunea PCRM;                        

Membri:      Croitor Angela                        _______   consilier neafiliat;

                   Cereteu Valeriu, agronom        _______   fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

                   Climauțan Gheorghe, econ.      _______   fracţiunea PDM;

                   Dascăl Ion, agronom               _______   fracţiunea PDM;

                   Melnic Grigore, pedagog          _______   consilier BE ”PPEM - Iurie Leancă”;

                   Mînăscurtă Ion, inginer-constr. _______   fracțiunea PDM;

                   Roşca Artur, manager             _______   fracțiunea PP ”Partidul Nostru”.

 

COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE

PENTRU PROBLEME SOCIALE

Preşedinte: Bruma Mariana, asistent social _______   fracţiunea PP ”Partidul Nostru”;

Secretar:    Roşca Violeta, pedagog            _______   consilier neafiliat PL;

Membri:      Babără Ion, agronom              _______   fracțiunea PDM;

                   Bejan Sergiu, pedagog            _______    consilier neafiliat;

                   Moraru Nicolae, inginer           _______    fracţiunea PDM;

                   Gorbatiuc Ghenadie, director   _______    fracţiunea PP ”Partidul Nostru”;

                   Malearciuc Svetlana, pedagog  _______    fracţiunea PP ”Partidul Nostru”;

                   Mocanu Aurelia, pedagog        _______    fracţiunea PDM;

                        Morcov Ghenadie, medic         _______    fracţiunea PCRM.

  

COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE

PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI

Preşedinte:   Chilari Tudor, inginer              _________ fracţiunea PDM;

Secretar:       Rotaru Andrian, jurist             _________ fracţiunea PP ”Partidul Nostru”;

Membri:        Trestianu Oxana, tehnolog      _________ fracţiunea PP ”Partidul Nostru”;

                     Cojocaru Nicolae, inginer, APL _________  consilier PLDM;

                     Chetraru Serghei, mecanic      _________  consilier neafiliat;

                     Lupaşcu Alexandru, inginer     _________  consilier PP „PSRM”;

                     Gajiu Vasile, medic-veterinar   _________  fracțiunea PDM;

                     Moscalciuc Mihail, inginer        _________ consilier PP „PSRM”;

                     Nicu Anatolie, inginer             _________  fracţiunea PCRM.

 

                                COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE

PENTRU PROBLEME DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ

Preşedinte:  Rotaru Igor, jurist                        _______ fracţiunea PCRM;

Secretar:     Gavriliuc Serghei, pedagog, APL     _______ consilier neafiliat;

Membri:       Cojocaru Nicolae, inginer, APL       _______ consilier PLDM;

                    Gheorghelaș Vasile                       _______ fracţiunea PP ”Partidul Nostru”;

                    Belinschi Veaceslav, inginer , APL   _______ fracţiunea PCRM;

                    Morogai Vasile,                             _______ fracţiunea PDM;

                    Musteață Igor, medic                    _______ fracţiunea PP ”Partidul Nostru”.