Aparatul Preşedintelui

Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor

Direcția Agricultura

Direcția Finanțe

Direcția Învățămint

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Secţia Administraţie Publică

Direcția Agricultura

Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

Secția Cultură

Serviciul Arhivă

Serviciul Financiar