Misiunea Direcției: Implementarea în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cît și de organele administrației publice locale.

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

1. Propagă respectarea normelor juridico – administrative, tehnologice și ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare și stocare a producției agricole;

2. Monitorizează starea social- economică și ecologică a agenților economici din sectorul agroindustrial;

3. Acordă asistență informațională, metodologică și tehnologică tuturor producătorilor producției agricole;

4. Dirijează, în cadrul raionului, procesul de reglementare a regimului proprietății funciare și ținerea cadastrului funciar.

Componența Direcţiei:

 

Şeful Direcţiei

Nicora Ion

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-20-50

 

Șef adjunct

Gherman Valerian

Responsabil de problemele planificării și dezvoltării producției vegetale

Tel. de serviciu: 0-252- 2-20-56

 

Specialist principal

Lisnic Victor

Responsabil de problemele mecanizării și prestării serviciilor mecanizate

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-20-56

 

Șef serviciu relații funciare și cadastru

Ciob Nicolae

Responsabil de reglementarea regimului proprietății funciare

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-21-76

 

Specialist principal

Babără Pavel

Responsabil de ținerea evidenței funciare a tuturor categoriilor de terenuri a cadastrului funciar pe teritoriul raionului.mecanizate

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-21-76