Misiunea Direcției: Prevenirea, limitarea, înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor aflate în dificultate. În cadrul Direcției sînt servicii prin intermediul cărora este asigurată dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale în conformitate cu competenţele stabilite prin lege, în funcţie de necesităţile identificate ale beneficiarilor.

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

1. De planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale din domeniul asistenței sociale în conformitate cu necesitățile identificate ale populației.

2. De administrare, prin care se asigură dezvoltarea și gestionarea serviciilor din domeniul asistenței sociale, și asigurarea lor cu resurse umane și resurse financiare necesare pentru a face față necesităților identificate ale populației din teritoriu.

3. De prestare a serviciilor de asistență socială, prin care se asigură acordarea asistenței sociale și servicii sociale populației aflate în dificultate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

4. De coordonare, prin care se asigură corelarea activității cu suportul metodologic al MMPSF, precum și cu activitatea unităților de asistență socială din cadrul APL de nivelul I din raza administrativ-teritorială.

5. De colaborare, prin care se asigură interacțiunea cu serviciile publice centrale din domeniul asistenței sociale, precum și cu reprezentanții societății civile care prestează activități în domeniu.

Componența Direcţiei:

 

Şeful Direcţiei

Golban Tudor

Tel. de serviciu: (252) 2-00-44; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist principal

Bunescu Aliona

Responsabilă de administrarea ajutorului social.

Tel. de serviciu: (252) 2-00-05; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist principal

Tarpan Lilia

Responsabilă de problemele persoanelor în vîrstă și cu dizabilități.

Tel. de serviciu: (252) 2-33-91; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist principal

Grozavu Adriana

Responsabilă de protecția drepturilor copilului.

Tel. de serviciu: (252) 2-33-91; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist principal 

Gaideu Constanța

Responsabilă de problemele familiilor cu copii în situație de risc.

Tel. de serviciu: (252) 2-38-60; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist superior

Cotoneț Nelea

Responsabilă de problemele persoanelor în vîrstă și cu dizabilități.

Tel. de serviciu: (252) 2-33-91.

 

Specialist 

Popovici Galina

Responsabilă de administrarea ajutorului material

Tel. de serviciu: (252) 2-38-60.