Misiunea Secţiei constă în crearea condiţiilor prielnice de dezvoltare a culturii, descoperind, stimulînd şi organizînd colaborarea tuturor elementelor culturale ale raionului. Promovarea prin intermediul artei şi culturii a valorilor naţionale, valorificarea tezaurului folcloric, asigurarea în condiţiile economiei de piaţă a dezvoltării în continuare a creaţiei artiştilor amatori, renovarea instituţiilor de menire culturală, asigurarea accesului populaţiei la informaţie de orice tip, crearea sectorului turistic ca domeniu economic viabil.

 

 În vederea realizării misiunii sale, Secţia exercită următoarele funcţii:

1. Elaborarea şi asigurarea realizării Strategiei de dezvoltare a Culturii și al Programului de activitate al Secţiei;

2. Asigurarea organizării şi coordonării activităţilor instituţiilor de cultură din raion;

3. Reprezentarea culturii şi artei, folclorului, obiectivelor turistice peste hotarele ţării;

4. Instruirea managerilor instituţiilor de cultură, acordarea ajutorului metodic;

5. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului, libertatea creaţiei, dirijarea activităţii instituţiilor de cultură, protejarea patrimoniului scris şi creaţiei artistice de amatori organizării festivalurilor, concursurilor, expoziţiilor de artă, meşteşuguri populare, manifestări de agrement, aniversări cultural - artistice.

 

Componenţa Secţiei:

Şeful Secţiei

Petru Ababei

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2-26-48; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist principal

Rodica Lozovan

 

Responsabilă de creaţia artistică de amatori şi învăţămîntul artistic.

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 26 48; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist principal

Ala Bugai

 

Responsabilă de activitatea bibliotecilor din raion.

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 26 48; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specialist

Cristina Ţurcanu

 

Responsabilă de promovarea patrimoniului cultural material,  obiectivelor turistice, activitatea muzeeală și scierea proiectelor în domeniul vizat.

 

Tel. de serviciu: 0 (252) 2 34 08; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.