LocalitateNumele, PrenumeleTelefon

or. Drochia

Primar: Cereteu Nina

Secretar: Rusu Pavel

2-25-99, 2-23-09

2-25-06

s. Antoneuca

Primar: Vacaru Svetlana

Secretar: Popovici Svetlana

48-1-85

c. Baroncea

Primar: Porcescu Rodica

Secretar: Hainiţchi Tatiana

93-1-30, Fax: 33-2-36

33-2-34

s. Chetrosu

Primar: Prodan Ion

Secretar: Cincilei Antonina

54-2-36, Fax: 55-1-06

54-2-38, 54-2-34

c. Cotova

Primar: Vortolomei Fiodor

Secretar: Lenţa Svetlana

62-2-62, 62-2-36

62-2-38

s. Dominteni

Primar: Focşa Mihail

Secretar: Prisacari Nina

70-2-36 Fax: 70-2-36

70-2-38, 70-2-34

s. Drochia

Primar: Marcu Dumitru

Secretar: Cernei Galina

72-2-36, Fax: 72-2-36

72-2-34

c. Fîntîniţa

Primar: Babuci Veaceslav

Secretar: Ceban Maria

41-2-36, Fax: 41-2-36

41-4-36

s. Gribova

Primar: Macoveţchi Chiril

Secretar: Rusu Olga

32-2-36, Fax: 32-2-38

32-2-38

s. Hăsnăşenii Mari

Primar: Varmari Valeriu

Secretar: Bologa Tatiana

78-2-38, Fax: 78-2-38

78-2-34, 78-2-91

c. Hăsnăşenii Noi

Primar: Caraseni Roman

Secretar: Melnic Inga

35-2-34, Fax: 35-2-36

35-2-34, 35-2-36

s. Maramonovca

Primar: Cubei Vasile

Secretar: Ciornaia Valentina

251-79-2-36, 251-79-2-38

251-79-2-38

s. Miciurin

Primar: Catlabuga Galina

Secretar: Gaşper Maria

39-2-36, Fax: 39-3-00

39-2-36

s. Mîndîc

Primar: Lupaşcu Ion

Secretar: Cibotaru Marianal

251-75-2-36, 251-75-2-38

Fax: 251-75-2-36

s. Moară de Piatră

Primar: Bejenari Valentina

Secretar: Popovici Daniela

31-2-34, Fax: 31-4-15

31-4-15

s. Nicoreni

Primar: Rotaraş Mihail

Secretar: Daraban Tatiana

37-6-82, Fax: 37-2-36

37-2-34, 37-3-55

s. Ochiul Alb

Primar: Şonţu Tudor

Secretar: Babin Liuba

75-2-35,Fax: 75-6-91

75-2-34

c. Palanca

Primar: Bejenari Pavel

Secretar: Gîţu Angela

73-2-36 ,Fax: 73-2-36

73-2-36,73-3-23

s. Pelinia

Primar: Sărăteanu Titus

Secretar: Talpă Maria

58-2-36 ,Fax:58-2-38

58-2-38

c. Pervomaiscoe

Primar: Vacari Raisa

Secretar: Gorpeniuc Svetlana

38-2-61;38-6-59

38-5-01

c. Petreni

Primar: Tizu Valeriu

Secretar: Secrieru Tatiana

70-3-38;Fax:70-3-36

70-3-38;70-2-87

s. Popeştii de Jos

Primar: Gusacinschi Ion

Secretar:Chiosa Ludmila

79-3-36;Fax:79-3-36

79-3-36

s. Popeştii de Sus

Primar: Grosu Iurie

Secretar:Guţu Mihail

79-0-04;Fax:79-2-36

79-2-36

.s. Sofia

Primar: Magaleas Veaceslav

Secretar:Enache Iulian

30-2-36

30-2-38

c. Şalvirii Vechi

Primar: Maranceac Fiodor

Secretar:Zaporojan Raisa

36-2-38;Fax 36-2-38

36-2-38

c. Şuri

Primar: Turculeţ Petru

Secretar:Stiopa Ludmila

77-2-36;77-2-71

77-2-34

s. Ţarigrad

Primar: Bărbieru Petru

Secretar:Bodean Lora

71-2-35;71-2-97

71-2-36; Fax:71-2-43

s. Zguriţa

Primar: Guţu Victor

Secretar:Colesnic Sergiu

44-2-36;Fax:44-4-59

44-2-38;44-2-34

Căutare