Ieri, 27 noiembrie 2017, în incinta Consiliului raional Drochia a avut loc, în premieră, Forumul: ”Prevenirea și eliminarea violenței în familie și în școală: abordare multidisciplinară a fenomenului”.

Evenimentul a întrunit deputații în Parlamentul Republicii Moldova: Corneliu Padnevici, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, Elena Bodnarenco, membru al Comisiei administrație publică, Elena Gudumac, membru al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, consultantul în Direcția protecția copilului în oficilul Avocatului Poporului pentru Drepturile Omului, Dumitru Darea, șeful Oficiului Teritorial de Informare al Parlamentului Edineț, Stela Belitei, reprezentanții autorității publice locale de nivelul doi, în frunte cu Vasile Grădinaru și Vitalie Josanu, președintele și, respectiv vicepreședintele raionului Drochia, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din raionul Drochia, cadrele didactice și elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar.

Forumul a avut drept scop diseminarea informațiilor despre drepturile copiilor și formele de prevenire și eliminare a violenței împotriva acestora.

Participanții la reuniune au avut o platformă de discuții în grup extins, abordând mai multe aspecte și puncte de vedere pentru a înțelege mai bine în ce măsură sunt satisfăcute nevoile copiilor și cum sunt protejați aceștea în mediul familial, școlar și online de fenomenul violenței.

Organizatorii Forumului: Parlamentul Republicii Moldova, Oficiul Teritorial de Informare al Parlamentului Edineț, în parteneriat cu A.O ”Centrul de Drept al Femeilor”.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=10#sigFreeIdc41ca81d39
  

Astăzi, 27 noiembrie 2017, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, s-a desfăşurat cea de-a 11-a ședință de lucru a Consiliului de administrație al fondului local de susținere socială a populației, convocată și prezidată de președintele, Igor Grozavu.

Agenda ședinței a cuprins chestiunea de acordare a ajutoarelor materiale unice persoanelor cu dizabilități în cadrul realizării programei cu destinație specială - 3 decembrie - Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități și în scopul ameliorării situației materiale a acestora.

În urma examinării listelor parvenite din 28 de primării a raionului Drochia, membrii Comisiei au decis de a acorda câte 500 lei la 864 persoane cu dizabilități, cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, suma totală constituind 432000 lei.

Mijloacele financiare au fost repartizate după cum urmează:

Decizia nr. 26-a – 175 copii cu dizabilități din 173 familii; suma totală -  87500  lei;

Decizia nr. 26-b - 343 persoane cu dizabilități; suma totală  -  171500 lei;

Decizia nr. 26-c - 346 persoane cu dizabilități; suma totală  -  173000 lei;

TOTAL:  864 persoane, 432000 lei

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=10#sigFreeId883488ecbf
  

 

La 24 noiembrie 2017 în incinta Consiliului raional Drochia a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în serviciul civil (de alternativă).

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=10#sigFreeId2196298ba8
  

   
   
   

 

La 22 noiembrie 2017, Stela Grigoraș, ministrul Sănătății, Protecției Sociale și Muncii, s-a aflat intr-o vizită de lucru în raionul Drochia. 
Potrivit agendei, oaspetele de onoare a vizitat: viitorul centru de sănătate, care v-a presta servicii medicale cetăţenilor din satul Chetrosu, raionul Drochia şi IMSP Spitalul raional ”Nicolae Testemițanu”. În cadrul întîlnirilor s-a discutat despre problemele care se atestă în domeniul medicinei, realizările, dar şi chestiunile ce stau pe ordinea de zi spre soluţionare.
Pentru o informare mai detaliată, doamna ministru, a vizitat secţiile spitalului, a discutat cu personalul medical şi pacienţi.
În după-amiaza aceleiaşi zile în incinta IPLT” "Bogdan Petriceicu Haşdeu", Stela Grigoraș, s-a întîlnit cu angajaţii din domeniile: asistenţă socială, medicină primară, spitalicească, protecţia muncii, primari, conducerea raionului în frunre cu: Vasile Grădinaru, Vitalie Josanu, preşedinte respectiv vicepreşedinte a raionului Drochia.
Stela Grigoraș, ministrul Sănătății, Protecției Sociale și Muncii, a relatat celor adunaţi despre activitatea ministerului nou creat, desfăşurarea reformelor în medicină şi asistenţă socială şi despre prerogativele guvernului orientate spre o mai bună funcţionare a acestora.
Sugestiile, propunerile şi opiniile adresate de către audienţă, au fost înregistrate pentru o ulterioară cercetare şi rezolvare.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=10#sigFreeId49cbbacc99
  

La 21 noiembrie 2017, Biroul Relaţii Interetnice, în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului – ONU ( OHCHR), a desfăşurat şedinţa de lucru „Implimentarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020”, în special cu privire la angajarea mediatorilor comunitari din raionul Drochia.
Pentru atingerea obiectivelor trasate în prezentul Plan de acţiuni sînt necesare a fi respectate cîteva principii directoare, precum: solidaritatea socială, echitatea; respectarea drepturilor omului, interzicerea practicilor discriminatorii; deschiderea,transparenţa; conservarea şi transmiterea valorilor culturii rome; concentrarea resurselor, a garanţiilor financiare pentru a asigura durabilitatea şi continuarea programelor.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=10#sigFreeIdbb1ebd021f
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links