La solicitarea unui grup de mămici din cartierul locativ de pe bulevardul Independentei, nr.83, de a beneficia de un teren de joacă amenajat, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi- a asumat responsabilitatea de a contribui la realizarea acestui proiect.
Astfel, la 20 noiembrie curent, deputatul, însoțit de Vasile Grădinaru, președintele raionului, Vitalie Josanu, vicepreședinte și funcționari din cadrul aparatului președintelui raionului, au mers la faţa locului pentru a determina împreună cu locatarii spaţiul unui teren de joacă pentru copii.
După discuţii şi propuneri, părinţii copiilor de comun cu Corneliu Padnevici, deputat, preşedinte al Organizaţiei raionale Drochia a PDM, au luat decizia ca lucrările de construcţie a acestui teren, să fie demarate în primăvara anului 2018.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId403dfcdc93
  

La 20 noiembrie 2017, la iniţiativa Consiliuliului raional Drochia, de comun acord cu Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost organizată o întîlnire de lucru cu locuitorii oraşului. Evenimentul a avut loc în incinta Barului „Olimp” (Î.I. „Tarpan”) din oraşul Drochia, str. Gh.Asachi, nr.11, unde s-au adunat cetăţenii din acest sector, pentru a adresa întebările care îi frămîntă. 
La această întîlnire au mai participat Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vice-preşedintele raionului Drochia, funcționarii aparatului președintelui raionului și conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate.
Preşedintele a informat locuitorii despre activităţile prioritare ale organului de administrare publică locală raională şi realizarea unor proiecte importante: aprovizionarea cu apă potabilă, lucrări demarate în 11 primării, din cele 27 ale raionului Drochia, reabilitarea drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului raional, o alocaţie în sumă de 10516500 lei, mijloace financiare repartizate de Fondul rutier, darea în exploatare a Staţiei de epurare - un proiect transfrontalier, valorificat la 12 mln lei, proiectul implimentat la Centrul de sănătate "Anatolie Manziuc", Drochia, estimat la 10 mln lei, pentru viitor renovarea Tabarei de odihnă "Poeniţa însorită",ect.
Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în discursul său, a reiterat despre realizările Guvernului FILIP şi priorităţile reformelor implimentate în beneficiul cetăţeanului.
Întrebările de bază, adresate autorităţilor şi specialiştilor au vizat: aprovizionarea cu apă, reabilitarea drumurilor, reforma spitalicească, locuri de muncă, ect.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId09d303e25b
  

La data de 16 noiembrie 2017, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Parteneriate pentru fiecare copil”, a desfăşurat instruirea autorităţilor tutelare locale din raion, în scopul familiarizării acestora cu conţinutul amendamentelor operate în cadrul normativ pentru implementarea prevederilor Legii 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
Menţionăm, că potrivit art.3 din legea respectivă, atribuţiile de autoritate tutelară locală, sunt exercitate de primarii unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul întîi.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId51f2babcb1
  

În scopul asigurării apărării împotriva incendiilor în perioada rece a anului 2017-2018, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, organizată la 16 noiembrie curent a decis: 
1. Primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelu întîi, din raionul Drochia:
- vor dispune măsurile orientate spre neadmiterea cazurilor de incendii cu decesul persoanelor;
- în conlucrare cu colectivele didactice din instituţiile de învăţămînt din teritoriul administrat, vor realiza lucrul explicativ a modului de comportare a populaţiei pentru preîntîmpinarea şi combaterea incendiilor;
- în conlucrare cu Secţia Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, vor familiariza agenţii economici şi instituţiile de învăţămînt din teritoriul subordonat, în domeniul apărării împotriva incendiilor
2. Serviciul apărare împotriva incendiilor a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, de comun cu colaboratorii Inspectoratului de poliţie Drochia, lucrătorii sociali, vor organiza razii în sectorul locativ subordonat, în subsolurile, demisolurile şi etajele tehnice ale caselor de locuit, caselor părăsite şi în alte locuri unde s-ar putea adăposti boschetarii.
3. Conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor tuturor formelor de proprietate se obligă:
- să aducă în stare corespunzătoare obiectivele proprietăţii private, conform regulilor antiincendiare, echipîndu-le cu mijloace de primă necesitate a stingerii incendiilor;
- să verifice şi să repare, la necesitate, sursele de încălzire;
- să amenajeze sistemele de aprovizionare cu apă a autospecialelor de intervenţie;
- să asigure menţinerea în stare bună de funcţionare a surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la temperaturi joase (rezervoare şi hidranţi de incendiu).
4. Serviciul apărare împotriva incendiilor a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, va familiariza populaţia referitor la incendiile produse, cauzele de producere, consecinţele acestora, acţiunile populaţiei în cazul izbucnirii unui incendiu, regulile de apărare împotriva incendiilor specifice perioadei reci (verificarea sobelor şi canalelor de evacuare a fumului, interzicerea exploatării surselor de căldură cu defecte ş.a. ), cu înmînarea prescripţiilor-tip.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Şefului Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia, Alexandru Irodoi.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId682af21954
  

 

La 16 noiembrie 2017, în sala de şedinţe a Consiliului raional Drochia a fos convocată şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Drochia. 
Ordinea de zi a şedinţei a inclus următoarele chestiuni:
1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.
Raportori: Ababei Petru, şef, Secţia cultură a Consiliului raional Drochia; 
Arhipov Alexandru, manager, subfiliala Drochia a S.A. „RED-
NORD”;
Boghean Valentin, şef adjunct, S.A. „Moldovatransgaz”; 
Dascal Ion, director, S.A. „Moldtelecom” filiala Drochia; 
Gherega Iurie, director, filiala „Drochia Gaz” a S.R.L. „Floreşti 
Gaz”; 
Gîrlă Veaceslav, manager, sectorul Drochia a S.A. „Drumuri 
Rîşcani”; 
Golban Tudor, şef, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 
familiei a Consiliului raional Drochia; 
Lopatenco Emilia, şef, IMSP „Centrul de sănătate Drochia 
„Anatolie Manziuc”; 
Maximciuc Galina, director, IMSP „Spitalul raional Drochia 
„Nicolae Testemiţanu”; 
Nicora Ion, şef, Direcţia agricultură, alimentaţie şi relaţii 
funciare a Consiliului raional Drochia; 
Pascaru Ana, şef-interimar, Secţia construcţii, gospodărie 
comunală şi drumuri a Consiliului raional Drochia; 
Recean Ion, şef, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Drochia; 
2. Cu privire la securitatea antiincendiară în perioada rece 2017-2018. 
Raportor: Alexandru Irodoi, şeful Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia.
3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea aplicaţiei demonstrative în domeniul protecţiei civile în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi – satul Ţarigrad, raionul Drochia.
Raportor: Ina Merciucari, şef Serviciu Protecţiei Civile a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=15#sigFreeId475d99775d
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links