Tradiţionala vizită de lucru în raionul Drochia a Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, a fost ieri una specială, prin natura diversităţii sale.

Activitatea s-a desfăşurat în Sofia, sat vestit prin oameni remarcabili pe care i-a dăruit acesta Republicii Moldova.

Domnul Padnevici a avut o întrevedere cu conducerea raionului Drochia, reprezentanţii serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate, primarul satului, reprezentanţii autorităţii publice locale de nivelul întâi, agenţii economici locali şi locuitorii satului Sofia.

Partea introductivă i-a aparţinut primarului de Sofia, Veaceslav Magaleas care a informat audienţa despre situaţia demografică, social-economică, culturală şi de mediu în localitatea pe care o administrează.

În contextul celor expuse, Domnul Deputat şi-a manifestat sustenabilitatea în iniţiativele de îmbunătăţire a calităţii vieţii sofienilor şi de promovare a imaginii satului prin păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor caracteristice acestei comunităţi. Dumnealui a dat garanţii că reformele promovate de actualul executiv au menirea să asigure un trai confortabil pentru toate păturile sociale şi să răspundă nevoilor acestora, doar că perioada de tranziţie nu este una deloc uşoară şi necesită implicarea tuturor actorilor sociali, inclusiv şi a cetăţenilor simpli. În acest sens, Domnul Padnevici a făcut o retrospectivă a situaţiei în Republica Moldova în raport cu cea actuală şi a enumerat ascensiunile Guvernului Filip: creșterea economică și a exporturilor, stabilitatea monedei naționale cu majorarea câștigului salarial, diminuarea birocrației prin reducerea numărului de acte permisive și prin instituirea moratoriului asupra controalelor de stat și îmbunătățirea considerabilă a cadrului legal aferent acestora, prin simplificarea activității de comerț, prin diversificarea instrumentelor de finanțare în folosul întreprinderilor mici și mijlocii, majorarea veniturilor la buget, reforma pensiilor, majorarea salariului minim garantat, etc.

Tot în cadrul acestei întruniri, Corneliu Padnevici, Vitalie Josanu şi Igor Grozavu, vicepreşedinţii raionului Drochia, precum şi funcţionarii prezenţi au răspuns la un şir de întrebări adresate de audienţă în public şi în privat, legate de reformele în sistemul de pensionare, asigurarea sofienilor cu servicii medicale calitative, salarizarea angajaţilor din domeniul transportului feroviar, aprovizionarea satului cu apă potabilă, asigurarea cetăţenilor cu o unitate modernă de transport Sofia-Drochia, transportarea copiilor la gimnaziul din sat, remunerarea decentă a poştaşilor, etc.

La finele consultărilor publice, Domnul Corneliu cu echipa sa a vizitat următoarele instituţii: SRL “Valea Sofiei”, primăria, grădiniţa de copii şi Centrul de resurse pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, gimnaziul, şantierul apeductului în curs de instalare, ferma de lapte-marfă, Muzeul istorico-etnografic.

Domnul Deputat și-a întărit vizita la Muzeu prin consemnare în Cartea de onoare cu semnăturile vizitatorilor Muzeului.

Prin aceste vizite s-a urmărit identificarea soluţiilor pluraliste şi resurselor alternative pentru îmbunătăţirea dimensiunilor ce necesită intervenţie. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeIdaa3284cb4d
   

Se anunță concurs pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de întreținere a drumurilor, gestionate de Consiliul raional Drochia.

Concursul va avea loc la data de 05.07.2017, ora 10.00,

în incinta Consiliului raional Drochia, cu sediul în or. Drochia, Bul. Independenței, 15.

Documente ce urmează a fi prezentate:
- Oferta financiară (Anexa 1);
- Lista obiectelor supravegheate în ultimii trei ani (Anexa 2);
- Declarația pe propria răspundere (Anexa 3);
- Scrisoare de intenție (Anexa 4);
- Certificat de înregistrare (pentru persoanele juridice);
- Rechizitele bancare;
- Certificat de atestare tehnico-profesională.

Drochia celebrează astăzi, cea de-a V-a aniversare a Zilei profesionale a funcționarului public.

Pornind de la acest fapt, pe marea scenă a Casei raionale de Cultură, sub patronatul vicepreședințelor raionului Drochia, Vitalie Josanu și Igor Grozavu a fost desfășurată solemnitatea de decernare a celor mai buni funcționari publici cu diplome de merit, în semn de apreciere a activității desfășurate cu devotament și competență în slujba cetățenilor și a interesului public și cu prilejul Zilei funcționarului public.

La eveniment au participat funcționarii publici din raion, însoțiți de edilii din localitățile sale.

O deosebită considerațiune față de funcționarii publici au exprimat Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia prin intermediul Domnului Josanu: ”În contextul marcării Zilei profesionale a funcționarului public, din numele Domnului Corneliu Padnevici, Domnului Vasile Grădinaru și al meu personal, Vă adresez cele mai deosebite cuvinte de felicitare și gratitudine. Societatea reprezintă principalul furnizor de valori sociale pentru administrația publică, iar administrația publică este cea care apreciază gradul de îndeplinire a valorilor furnizate. În legătură cu schimbările actuale din societate, funcționarul public devine un actor important în asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor și al instituțiilor din administrația publică, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică. În acest sens, fie ca serviciile pe care le prestați să corespundă așteptărilor cetățenilor! Să aveți parte doar de bucurii, pace în sufletele și căminele Dumneavoastră!”

Igor Grozavu, de asemenea a adresat tuturor funcționarilor publici cele mai alese gănduri și o profundă recunoștință, urându-le sănătate, fericire, prosperitate și realizări frumoase.

Au adus omagii, laude și admirații funcționarilor publici: Ion Recean, șef Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Valeriu Tizu, primar de Petreni, Ion Nicora, șef Direcția Agricultură, Alimentație și Relații Funciare.

Au delectat sufletele și au oferit emoții din cele tari persoanelor prezente în sală artiștii amatori din raionul Drochia și ansamblul de dansuri ”Izvoraș”.

A moderat sărbătoarea de astăzi cu mult har și abnegație, Ala Bugai, specialist principal, Secția Cultură Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId39a62b6141
 

Astăzi, sub egida Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, reprezentanții autorităților publice din raionul Drochia au efectuat o vizită de lucru în comuna Baroncea.

Domnul Padnevici în comun cu echipa de funcționarii a avut o întrevedere cu reprezentanții Consiliului comunal, primarul, lucrătorii din diferite domenii de activitate și locuitorii comunei.

În timpul ședinței, Dumnealui a punctat schimbările importante care au fost realizate de Guvernul Filip, obiectivele strategice și reformele care urmează a fi implementate pentru a aduce prosperitatea în țară.

Aspectele cheie abordate de către cetățeni au fost cu privire la reparația drumurilor, lipsa stației de oprire a trenurilor, lipsa transportului tur-retur Drochia-Baroncea Nouă, lipsa grădiniței, alimentarei și a farmaciei în Baroncea Nouă, renovarea Casei de Cultură din Baroncea.

Interlocutorii au menţionat importanţa menţinerii dinamicii pozitive a contactelor dintre autorităție publice locale, raionale și centrale la diferite nivele şi s-au pronunţat pentru continuarea şi extinderea cooperării în domeniile de interes comun.

În cadrul acestei vizite, Domnul Deputat a inspectat Casa de Cultură și Grădinița din Baroncea, care este în curs de reparație, precum și Oficiul de Sănătate din Baroncea Nouă.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId3a9535c0ff
   

 

Astăzi, Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici a convocat în comun cu Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) o sesiune de informare a agenților economici din domeniul agricol din raionul Drochia cu privire la Regulamentul de subvenționare aprobat pentru anii 2017-2021.

 La ședință au mai participat Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia și specialiștii din cadrul Direcției Agricultură, Alimentație și Relații Funciare a Consiliului raional Drochia.

Domnul Padnevici a venit cu un cuvânt de salut și de încurajare către toți participanții, accentuând importanța informației furnizate pentru producătorii agricoli și disponibilitatea de a-i susține în afacerea sa.

Domnul Ciubuc a prezentat prevederile Regulamentului, acordând o atenție deosebită modificărilor și completărilor incluse în document.

Obiectivul acestei sesiuni a fost informarea producătorilor agricoli cu privire la mijloacele financiare aferente măsurilor de sprijin în anii 2017-2021, posibilitatea de accesare a acestora, modalitatea de completare a dosarelor și condițiile de eligibilitate a solicitanţilor de subvenţii, precum și oportunitatea unui dialog constructiv între producători și autorități.

După finalizarea sesiunii,  oficialii s-au deplasat la crescătoria de iepuri din s. Chetrosu, mândria satului și a raionului Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeIdb1bbbbeee4
   

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links