La 16 noiembrie 2017, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei s-a desfăsurat cea de a treia ședința a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de Tudor Golban şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei Drochia.
Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse spre examinare 12 chestiuni, pe care membrii comisiei le-au analizat minuţios. Scopul şedinţei a fost de a identifica obiectiv următoarele priorităţi:
stabilirea formei de protecție, alternative familiilor, pentru copii aflați în situații de risc; oferirea suportului financiar familiilor cu copii în situații de risc; identificarea unor forrme de protecție mai aproape de familiile copiilor; aprobarea în Serviciu Asistenţă Parentală Profesionist; plasarea copiilor în Serviciu Asistenţă Parentală Profesionistă.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeIdf607788adc
  

La iniţiativa lui Igor Grozavu vice-preşedinte al raionului Drochia, responsabil de domeniul sănătăţii, cu susţinerea administraţiilor instituţiilor medicale, recent a fost creat Consiliul medical al raionului. Conform declaraţiei lui Igor Grozavu, la baza creării acestui Consiliu, a fost necesitatea unei conlucrări eficiente între toate sructurile din această ramură, pentru prestarea serviciilor medicale de calitate pentru populaţie.
Astfel, în cadrul primei întruniri a fost stabilit orarul întîlnirilor şi componenţa Consiliului medical din care v-or face parte persoanele de conducere care stau în fruntea instituţiilor medicale:
-IMSP Spitalul raional Drochia “Nicolae Testimiţeanu”;
-Substaţia raională asistenţă medicală urgentă Drochia;
-Centrul de Sănătate Publică Drochia;
-IMSP Centre de Sănătate autonome Drochia .
Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost audiate mai multe propuneri, opinii, care ulterior for fi puse în practică.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId1b02a6ec5a
  

Conducerea raionului Drochia, de comun cu Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu PADNEVICI şi conducătorii serviciilor desconcentrate, organizează întîlnire de lucru cu locuitorii oraşului Drochia.
Evenimentul se va desfăşura în data de 20 noiembrie 2017, ora 14.00 în incinta Barului „Olimp” (Î.I. „Tarpan”) din oraşul Drochia, str. Gh.Asachi, nr.11.

La 15 noiembrie 2017, în incinta Consiliului raional Drochia a fost desfăşurată şedinţa comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, convocată şi prezidată de Igor Grozavu, preşedintele comisiei, vicepreşedinte al raionului.
La lucrările comisiei au participat Vasile Grădinaru şi Vitalie Josanu preşedinte respectiv vicepreşedinte al raionului Drochia, inclusiv invitaţii: primari ai unităţilor administrativ – teritoriale de nivelul întîi şi operatori de transport rutier.
De către membrii comisiei au fost examinate plîngeri ale cetăţenilor, adresări ale operatorilor de transport, inclusiv problemele ce ţin de reglementarea transportului rutier în trafic raional, abordate în cadrul şedinţelor de lucru ale conducerii raionului de comun cu Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova desfăşurate în teritoriul primăriilor din raionul Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeIddab9cbb726
  

 

Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi-a început săptămîna de lucru cu vizitarea familiei Alina şi Nichita Nicolai din satul Hăsnăşenii Mari, raionul Drochia. Problemele cuplului nu l-au lăsat indiferent şi chiar din start, de la naşterea copilului, s-a implicat în acţiuni caritabile. În acest sens, au fost efectuate lucrări prin care le-a fost asigurată nevoia stringentă de apă potabilă în casă.
Alături de deputat au fost şi dnii Vasile Grădinaru, preşedintele raionului şi Vitalie Josanu, vicepreşedinte, Tudor Golban şeful Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei Drochia.
Povestea de viaţă, a Alinei şi Nichita a uimit multă lume. Ambii orfani, cu severe probleme de sănătate, au întemeiat o familie şi acum cresc împreună o fetiţă pe nume Maria-Magdalena de 1,5 luni . În pofida dizabilităţilor şi a problemelor cu care se confruntă zi de zi, ei sunt mulţumiţi de viaţă, clipele fericite fiid provocate de fiică. Îşi duc traiul deocamdată în casa bătrînească a părinţilor rămasă după decesul acestora, se descurcă din pensiile de invaliditate şi beneficiază de serviciile unui asistent personal. Chiar şi aşa, necesităţile lor sunt mult mai mari.
Recent, graţie contribuţiei financiare oferite de dl Alexei Paluţă (România), pentru familia Nicolai, în centrul satului, a fost procurată o casă, unde, au demarat deja lucrările de reparaţie, pentru a fi adaptată la condiţiile de viaţă specifice ale tinerilor. Lucrările respective de reparaţie şi amenajare sunt suportate de către sponsorul Alexei Paluţă, de comun cu deputatul, Corneliu Padnevici.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=20#sigFreeIdab7ef06317
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links