Președintele raionului Domnul Vasile GRĂDINARU, în discursul său a menționat: „La aceste acţiuni militare, alături de forţele noastre de ordine au participat sute de drochieni mulţi din ei tineri, voluntari fără experienţă, care şi-au jertfit viaţa, sănătatea şi au rămas invalizi. În memoria generaţiilor, ca model de comportament al unor adevăraţi patrioţi, vor rămîne cei 6 eroi ai raionului Drochia: militarii - Dinu Roman, Viorel Ciobanu, Aurel-Victor Coţofană şi poliţiştii – Vladimir Boiarniţchi, Vasile Gangal, Boris Coşciuc, care au înscris o filă aparte în istoria statului nostru, dîndu-şi viaţa pe cîmpul de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate, apărarea ţării şi întregirea neamului.  Grija şi atenţia faţă de combatanţi, părinţi, soţii şi copii ce şi-au pierdut feciori, soţi şi taţi precum şi omagiul adus eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă constituie o datorie sfîntă a statului, a autorităţilor administraţiei publice locale de ambele nivele, a fiecăruia dintre noi. Dorim ca patriotismul şi eroismul acestor luptători pentru integritatea ţării să ne însufleţească zi de zi întru binele poporului, iar evenimentele tragice din primăvara anului 1992 să nu se repete niciodată”

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=285#sigFreeId7f35e8f779

 

La data de 19 februarie 2016 în cadrul seminarului desfășurat reprezentanții comisiei naționale de integritate au instruit subiecții declarării din cadrul autorităților administrației bublice locale de nivelul I și II, serviciilor publice desconcentrate, instituțiilor din cadrul sistemului de sănătate publică privitor la modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese și Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

Vedeți modele de declarații mai jos:

DECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE 

Declarație pentru completare 

 

La data de 11.02.2016 în sala de ședință a Consiliului Raional Drochia s-a desfășurat ședința de grup mare în cadrul căreia au participat: Șeful DASPF – dl Golban Tudor, șefii de Serviciu îngrijire socială la domiciliu din cadrul DASPF și lucrătorii sociali din raionul Drochia.

În cadrul ședinței au fost abordate problemele stringente cu care se confruntă lucrătorii sociali în procesul de desfășurare a activității acestora în sectorul de deservire socială la domiciliu.

Totodată s-a axat atenția asupra sarcinilor de lucru propuse spre executare pentru activitate în anul 2016.

La fel șefii de serviciu ÎSD au adus la cunoștință la rîndul său aspecte privind:

- Activitatea serviciului social de îngrijire socială la domiciliu în anul 2016;

- Cu privire la aplicarea corectă a prevederilor Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

- Despre ajutorul social și ajutor pentru perioada rece a anului - ”Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008”, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008.

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links