Conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru, nr. 02/1-5-78 din 23.10.2017, la 2 noiembrie curent s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Drochia.
La ședință au fost prezenți 26 din cei 33 consilieri raionali, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, Oxana Grigoriță, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Marin Novac, şef adjunct, Inspectoratul de poliţie Drochia, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media.
Belinschii Veaceslav, consilier PCRM, a fost ales președinte al ședinței, iar Gheoghelaș Vasile, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, consilierul care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna. 
De pe ordinea de zi a şedinţei a fost exclusă chestiunea nr.2: „Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice „Şcoala primară Șalvirii Noi” şi concomitent, incluse suplimentar chestiunile: „Privind casarea unor bunuri proprietate publică”; „Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de Sănătate Țarigrad”; „Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de sănătate Zgurița”.
Ședința s-a dovedit a fi una productivă, astfel consilierii și-au expus punctul de vedere asupra fiecărei întrebări, fiind analizate minuțios.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId82bc96eb3c
  

În zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2017 curent s-au desfășurat lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
- economico – financiare și buget;
- social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
- agricultură, industrie și protecția mediului;
- probleme de drept și administrație publică;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului raional Drochia din 02.11.2017, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId6aecb88df3
  

Conducerea raionului Drochia, de comun cu Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu PADNEVICI şi conducătorii serviciilor desconcentrate, organizează întîlnire de lucru cu locuitorii din regiunea fabricii de zahăr din oraşul Drochia.
Evenimentul se va desfăşura în data de 6 noiembrie 2017, ora 14.00 în incinta Casei raionale de cultură din oraşul Drochia (din regiunea fabricii de zahăr), str. Chişinăului, nr. 10.

Întîlnirile cu locuitorii oraşului Drochia continuă şi obiectivul primordial rămîne a fi comunicarea reciprocă între cetăţeni şi auorităţile centrale, locale, atît pentru identificarea problemelor existente,cît şi soluţionarea acestora.
Astfel, al treizecilea dialog din această ordine, s-a desfăşurat la 30 octombrie 2017, în incinta Casei centrale de cultură din oraşul Drochia, unde au fost invitaţi s-ă participe locuitorii din acest sector. În faţa cetăţenilor au venit, alături de Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Grădinaru, Vitalie Josanu, preşedinte respectiv vicepreşedinte a raionului Drochia, funcționarii aparatului președintelui raionului și conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate .
Întîlnirea a fost una eficientă, iar şirul întrebărilor care urmează a fi elucidate vizează: reabilitarea drumurilor publice de interes local; majorarea pensiilor și acordarea suportului financiar; modalitățile de prestare a serviciilor sociale, inclusiv ajutorului material pentru persoanele în etate; organizarea mai multor evenimente culturale; negocierea si stabilirea unor costuri mai mici la atracțiile din perioada estivală; reforma administrației publice locale; situația criminogenă din oraș; acordarea asistenței medicale primare, implicit a medicamentelor compensate; lipsa cadrelor medicale, precum și susținerea financiară a tinerilor specialiști din domeniul medicinei; necesitatea institurii unităților de specialist responsabil de domeniul tineretului și sportului în statele de personal al primăriilor unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu; examinarea posibilității privind stabilirea unei zile de primire a persoanelor de către Comisia medicală de expertiză a vitalității în teritoriul raionului Drochia; reforma spitalicească; crearea locurilor de muncă; construcția locuințelor sociale.
În discursul său, Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a menţionat despre realizările şi priorităţile Guvernului FILIP, precum şi instituirea reformelor în domeniile: bancar, sistemului de pensii, justiției, creării ghișeului unic, combaterii fenomenelor corupției, evaziunii fiscale și economiei tenebre,reducerea numărului actelor permisive şi organelor de control, elaborarea pachetului de integritate, deblocarea fondurilor externe, introducerea unui moratoriu asupra închiderii şcolilor.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeIdedd30075c9
  

Responsabil și cu interes deosebit față de cetățeni, Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a stat la dispoziția Drochienilor pentru ai ajuta să rezolve problemele cu care se confruntă.
Astfel, la data de 30 octombrie 2017, între orele 10.00 și 12.00, cetățenii au fost așteptați să-și prezinte cele mai arzătoare probleme în cadrul programului de audiență și împreună cu Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, precum și șefii subdiviziunilor subordonate, au stăruit să găsească soluții viabile și eficiente pentru acestea.
Pe parcursul acestei întîlniri, locuitorii raionului și-au expus fiecare în parte problemele pe care le întîlnesc, după care au primit explicație în funcție de aspectele sesizate. O parte din chestiunile abordate s-au refit la: examinarea cauzei civile de către instanțele judecătorești, privind stabilirea dreptului la judecată, acordarea spațiului locativ, recalcularea pensiei, anularea certificatului de moștenire, stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului, precum și alocarea clădirii fostei secții de covoare, în vederea deschiderii unui centru comunitar.
Reclamațiile care necesită o consultare suplimentară, vor fi examinate de către instituțiile abilitate să le rezolve, după care petiționarii vor fi informați.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeIde025d2f037
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links