La data de 27 și 28 iunie, curent, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia au convocat ședințele de lucru ale Comisiei pentru situații excepționale a raionului Drochia.

La întrunire au participat membrii Comisiei, reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, primarii și liderii agricoli din raion.

Ordinea de zi a ședințelor au inclus câteva chestiuni stringente, conexe calamității naturale din 26 iunie 2017, care s-a soldat cu mari pagube materiale, și anume:

  • -     Cu privire la evaluarea daunelor cauzate de fenomenul meteorologic (furtună puternică cu descărcări electrice și ploi abundente);
  • -          Cu privire la lichidarea consecințelor calamității naturale;
  • -   Cu privire la asigurarea securității antiincendiare în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor în anul 2017.

Astăzi, au fost prezentate procesele-verbale întocmite de Comisiile din unitățile administrativ-teritoriale a raionului Drochia, cu descrierea și estimările prejudiciilor provocate de fenomenul natural, precum și măsurile ce se impun pentru lichidarea acestora.

Președinții Comisiilor pentru situații excepționale din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul unu se obligă să monitorizeze situația.

Secția situații excepționale va organiza un control riguros a tuturor terenurilor pentru aprecierea gradului de protecție contra incendiilor a ariilor și depozitelor, precum și va verifica tehnica agricolă antrenată în campania de recoltare.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeIdd067aa31f5
   

 

La data de 26 iunie 2017, Igor Grozavu, vicepreşedintele raionului Drochia a participat la ceremonia de deschidere a grădiniţei “Izvoraş” din satul Hăsnăşenii Noi, raionul Drochia.

Deschiderea instituției preșcolare s-a reuşit graţie implementării proiectului “Renovarea blocului sanitar şi alimentar în grădiniţa de copii „Izvoraş””, cu suportul Unității Militare din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova și bineînțeles a grupului de lucru, sub egida primarului localității și a administrației grădiniței. Este important de menționat că lucrările de reparație au fost efectuate de agentul economic ”Ricostar” din România.

Oaspeţii de onoare ai festivității au fost: Ambasadorul SUA în Chişinău, Excelenţa Sa, James D. Pettit, şeful Unităţii militare, Jeff Paquette, alți reprezentanți ai Ambasadei SUA și invitaţi din raionul Drochia.

Persoanele prezente au făcut un schimb de mesaje de felicitare, au adus mulţumiri finanţatorilor, au audiat un mic concert susţinut de picii grădiniţei, au decupat panglica, după care au făcut o excursie prin instituţie pentru a admira rezultatul final a unei munci asidue.  

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId8063aedb86
  

Tradiţionala vizită de lucru în raionul Drochia a Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, a fost ieri una specială, prin natura diversităţii sale.

Activitatea s-a desfăşurat în Sofia, sat vestit prin oameni remarcabili pe care i-a dăruit acesta Republicii Moldova.

Domnul Padnevici a avut o întrevedere cu conducerea raionului Drochia, reprezentanţii serviciilor publice descentralizate şi desconcentrate, primarul satului, reprezentanţii autorităţii publice locale de nivelul întâi, agenţii economici locali şi locuitorii satului Sofia.

Partea introductivă i-a aparţinut primarului de Sofia, Veaceslav Magaleas care a informat audienţa despre situaţia demografică, social-economică, culturală şi de mediu în localitatea pe care o administrează.

În contextul celor expuse, Domnul Deputat şi-a manifestat sustenabilitatea în iniţiativele de îmbunătăţire a calităţii vieţii sofienilor şi de promovare a imaginii satului prin păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor caracteristice acestei comunităţi. Dumnealui a dat garanţii că reformele promovate de actualul executiv au menirea să asigure un trai confortabil pentru toate păturile sociale şi să răspundă nevoilor acestora, doar că perioada de tranziţie nu este una deloc uşoară şi necesită implicarea tuturor actorilor sociali, inclusiv şi a cetăţenilor simpli. În acest sens, Domnul Padnevici a făcut o retrospectivă a situaţiei în Republica Moldova în raport cu cea actuală şi a enumerat ascensiunile Guvernului Filip: creșterea economică și a exporturilor, stabilitatea monedei naționale cu majorarea câștigului salarial, diminuarea birocrației prin reducerea numărului de acte permisive și prin instituirea moratoriului asupra controalelor de stat și îmbunătățirea considerabilă a cadrului legal aferent acestora, prin simplificarea activității de comerț, prin diversificarea instrumentelor de finanțare în folosul întreprinderilor mici și mijlocii, majorarea veniturilor la buget, reforma pensiilor, majorarea salariului minim garantat, etc.

Tot în cadrul acestei întruniri, Corneliu Padnevici, Vitalie Josanu şi Igor Grozavu, vicepreşedinţii raionului Drochia, precum şi funcţionarii prezenţi au răspuns la un şir de întrebări adresate de audienţă în public şi în privat, legate de reformele în sistemul de pensionare, asigurarea sofienilor cu servicii medicale calitative, salarizarea angajaţilor din domeniul transportului feroviar, aprovizionarea satului cu apă potabilă, asigurarea cetăţenilor cu o unitate modernă de transport Sofia-Drochia, transportarea copiilor la gimnaziul din sat, remunerarea decentă a poştaşilor, etc.

La finele consultărilor publice, Domnul Corneliu cu echipa sa a vizitat următoarele instituţii: SRL “Valea Sofiei”, primăria, grădiniţa de copii şi Centrul de resurse pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, gimnaziul, şantierul apeductului în curs de instalare, ferma de lapte-marfă, Muzeul istorico-etnografic.

Domnul Deputat și-a întărit vizita la Muzeu prin consemnare în Cartea de onoare cu semnăturile vizitatorilor Muzeului.

Prin aceste vizite s-a urmărit identificarea soluţiilor pluraliste şi resurselor alternative pentru îmbunătăţirea dimensiunilor ce necesită intervenţie. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeIdaa3284cb4d
   

Se anunță concurs pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de întreținere a drumurilor, gestionate de Consiliul raional Drochia.

Concursul va avea loc la data de 05.07.2017, ora 10.00,

în incinta Consiliului raional Drochia, cu sediul în or. Drochia, Bul. Independenței, 15.

Documente ce urmează a fi prezentate:
- Oferta financiară (Anexa 1);
- Lista obiectelor supravegheate în ultimii trei ani (Anexa 2);
- Declarația pe propria răspundere (Anexa 3);
- Scrisoare de intenție (Anexa 4);
- Certificat de înregistrare (pentru persoanele juridice);
- Rechizitele bancare;
- Certificat de atestare tehnico-profesională.

Drochia celebrează astăzi, cea de-a V-a aniversare a Zilei profesionale a funcționarului public.

Pornind de la acest fapt, pe marea scenă a Casei raionale de Cultură, sub patronatul vicepreședințelor raionului Drochia, Vitalie Josanu și Igor Grozavu a fost desfășurată solemnitatea de decernare a celor mai buni funcționari publici cu diplome de merit, în semn de apreciere a activității desfășurate cu devotament și competență în slujba cetățenilor și a interesului public și cu prilejul Zilei funcționarului public.

La eveniment au participat funcționarii publici din raion, însoțiți de edilii din localitățile sale.

O deosebită considerațiune față de funcționarii publici au exprimat Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia prin intermediul Domnului Josanu: ”În contextul marcării Zilei profesionale a funcționarului public, din numele Domnului Corneliu Padnevici, Domnului Vasile Grădinaru și al meu personal, Vă adresez cele mai deosebite cuvinte de felicitare și gratitudine. Societatea reprezintă principalul furnizor de valori sociale pentru administrația publică, iar administrația publică este cea care apreciază gradul de îndeplinire a valorilor furnizate. În legătură cu schimbările actuale din societate, funcționarul public devine un actor important în asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor și al instituțiilor din administrația publică, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică. În acest sens, fie ca serviciile pe care le prestați să corespundă așteptărilor cetățenilor! Să aveți parte doar de bucurii, pace în sufletele și căminele Dumneavoastră!”

Igor Grozavu, de asemenea a adresat tuturor funcționarilor publici cele mai alese gănduri și o profundă recunoștință, urându-le sănătate, fericire, prosperitate și realizări frumoase.

Au adus omagii, laude și admirații funcționarilor publici: Ion Recean, șef Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Valeriu Tizu, primar de Petreni, Ion Nicora, șef Direcția Agricultură, Alimentație și Relații Funciare.

Au delectat sufletele și au oferit emoții din cele tari persoanelor prezente în sală artiștii amatori din raionul Drochia și ansamblul de dansuri ”Izvoraș”.

A moderat sărbătoarea de astăzi cu mult har și abnegație, Ala Bugai, specialist principal, Secția Cultură Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId39a62b6141
 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links