Ieri, la Drochia s-a desfășurat o competiție incendiară la volei între echipele din mun. Chișinău, Ungheni, Florești și Drochia.

Un jucător de onoare a fost Domnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova care a reprezentat echipa din mun. Chișinău. Ambiția, voința, bărbăția și aptitudinile organizatorice ale Domnului Padnevici catalizează și încurajează întremarea sănătății prin sport, servind drept model.

În grupul de suport au fost Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, alți drochieni pasionați de sport.

Lupta a fost acerbă, dat fiind faptul că toți participanții au avut o pregătire foarte bună și dorința de a învinge.

Ca rezultat, clasamentul este următorul:

Locul I – echipa ”Ungheni”;

Locul II – echipa ”Chișinău”;

Locul III – echipa ”Florești”;

Locul IV – echipa ”Drochia”.

În speranța că acesta nu este ultimul meci petrecut la Drochia, le dorim tuturor concurenților energie inepuizabilă, realizări memorabile și o nouă revedere în cadrul altor dispute excepționale!

Sunteți campioni la întrecerile sportive personale pentru că ați descoperit cea mai bună versiune a Dumneavoastră!

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeIda015bc3cdd
 

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația CCF Moldova  Copil, Comunitate, Familie, reprezentant al Hope and Homes for Children Marea Britanie (HHC) au lansat proiectul de amploare ”Copiii de vârstă mică – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” care aspiră să elaboreze un model de prevenire a riscurilor pentru copiii 0-3 ani, de dezvoltare și consolidare a abilităților parentale. Acest model va fi integrat în Standardele de supraveghere a copiilor în condiții de ambulator și reprezintă un program de vizite la domiciliu ale asistentei medicale de familie cu un conținut conceptual nou. Din experiența altor țări, programele de vizite la domiciliu de calitate duc la scăderea numărului de copii în sistemul de protecție socială, de sănătate mentală, sistemul de corecție, cu economii considerabile de costuri pentru state. Impactul programelor vizite la domiciliu de calitate se poate resimți mai ales în capacitatea părinților de a susține dezvoltarea copiilor lor, îmbunătățirea sănătății și dezvoltării copilului, pregătirea copilului pentru grădiniță/școală, îmbunătățirea autonomiei și eficienței economice a familiei, asigură un randament al investițiilor. Modelul programului de vizite la domiciliu va fi pilotat în 4 UTA – mun. Bălți și raioanele Drochia, Dondușeni și Glodeni. Vor fi instruite echipele formate din medicii de familie și asistentele medicale de familie din regiunile pilot, care vor aplica acest model de program. După etapa de evaluare a pilotării vor fi formulate recomandările pentru extinderea sau revizuirea modelului, pentru a asigura o eficiență maximală. Proiectul va contribui și la completarea legislației privind intervențiile pentru ajutorarea părinților vulnerabili și a copiilor lor, astfel ca numărul cazurilor de abandon al copiilor de vârstă mică să fie redus la minimum posibil. Proiectul este o continuare a inițiativei de reducere a numărului copiilor în instituții rezidențiale și creștere a numărului de copii reintegrați în familii. De la începutul reformării sistemului rezidențial de protecție a copilului din Moldova, numărul copiilor plasați în instituții s-a diminuat de la 11,500 (2007) la 3,800 (2014). Totuși, dezinstituționalizarea decurge mai dificil în cazul copiilor de vârstă mică 0-3 ani și a copiilor cu dizabilități, de aceea sunt necesare eforturi comune suplimentare pentru a continua mersul reformelor. În acest sens, un memorandum cuadrilateral de cooperare între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNICEF și CCF/HHC Moldova a fost semnat pentru a facilita procesul de implementare a proiectului. Inițiativa se înscrie în prioritățile UNICEF de a asigura protecția și accesul copiilor de vârstă fragedă la un mediu favorabil pentru creștere și dezvoltare și presupune armonizarea cu standardele europene.

 

În contextul celor expuse supra, la data de 04 mai 2017, Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia a petrecut o ședință de lucru, la care au fost prezenți: Liliana Rotaru  – președinte CCF Moldova, Olga Cîrstea – asistent universitar, expert CCF Moldova, Emilia Lopatenco, șef IMSP Centrul de sănătate autonom Drochia ”Anatolie Manziuc” și Ala Ciubotaru – specialist principal, asistența mamei și copilului în cadrul aceluiași Centru.

 

Scopul ședinței a constat în familiarizarea cu acțiunile ce urmează a fi întreprinse întru implementarea proiectului, rezultatele scontate și impactul în urma reformării, la fel, selectarea și formarea echipelor compuse din medici de familie și asistenți ai medicilor de familie care vor fi supuși instruirilor, în perioada 22 mai – 20 iunie, curent.

 

Ca consecință, au fost constituite 17 echipe.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeIdaa95622371
  

Astăzi, 4 mai 2017, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia și Ion Bodrug, directorul ADR Nord au semnat Contractul de finanțare a proiectului „Renovarea Centrului de sănătate Drochia ”Anatolie Manziuc” prin eficientizare energetică”.

Conform cererii de finanțare, valoarea totală a proiectului este de 12.766.262 de lei. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 4.000.000 de lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate pe parcursul anului 2017.  

Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate, prin eficientizarea energetică a clădirii Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc”.

În proiect se vor efectua lucrări generale de construcție a acoperișului la blocul A și B, termoizolarea pereților și a acoperișului la blocurile A, B și C, înlocuirea ușilor și ferestrelor exterioare.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Consiliul orăşenesc Drochia, Consiliul comunal Cotova, Consiliul sătesc Chetrosu, Consiliul sătesc Mîndîc, Consiliul sătesc Antoneuca, Consiliul sătesc Miciurin, Consiliul comunal Fîntîniţa, Consiliul sătesc Ţarigrad şi Consiliul comunal Pervomaiscoe.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeIda714d8f66e
   

Secția de transfuzie a sângelui, IMSP Spitalul raional Drochia ”Nicolae Testemițanu” lansează un apel către toți locuitorii raionului Drochia, care doresc să-și manifeste solidaritatea față de cei care au nevoie, astăzi, de transfuzie de sânge și binevoiesc să salveze o viață, precum și în scopul consolidării efortului comun de asigurare a continuității asistenței hemotransfuzionale oferite instituțiilor medico-sanitare.

Deservirea donatorilor de sânge se realizează în fiecare zi de marți, între orele 8.00–14.00, la Secția de transfuzie a sângelui, cu sediul în or. Drochia, str.  Nicolae Testemițanu, 4.

Facilitățile pentru donatorii de sânge sunt:

  •          2 zile libere de la serviciu;
  •          un pachet alimentar, în valoare de 50 lei.

Cea dea 11-a vizită de lucru, la care a purces conducerea raionului Drochia a fost efectuată în satul Miciurin, raionul Drochia, la data de 2 mai 2017.

Și de data aceasta, Domnul Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova ne-a onorat cu participarea și cu sprijinul, încurajând autoritătile și cetățenii să-și intensifice eforturile în vederea îmbunătățirii situației curente și promovării aspiraţiilor europene. 

Cu referință la suportul acordat, Domnul Ion Recean, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Drochia a menționat, că grație Domnului Padnevici, raionul Drochia va beneficia de 5 unități de transport pentru transportarea elevilor către și de la școlile de circumscripție.

În luarea sa de cuvânt, Domnul Deputat a remarcat evoluțiile pozitive atestate în ultimii ani în Republica Moldova: stabilizarea situaţiei politice, economice şi a sistemului financiar-bancar, obţinerea progreselor pe dimensiunea îmbunătăţirii drepturilor omului, sporirea transparenţei în sectorul energetic, crearea condiţiilor pentru implementarea deplină a Acordului de liber schimb pe întreg teritoriul ţării, consolidarea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, dezvoltarea relațiilor și atragerea invetsițiilor externe. 

Domnul Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia și-a exprimat interesul pentru extinderea și aprofundarea rapoturilor dintre autoritățile administrației publice locale de nivelul unu și doi în diverse domenii, consolidarea dialogului cooperativ și identificarea unor noi direcții de colaborare, cu implicarea nemijlocită a comunității. 

Domnul Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia a acentuat necesitatea elaborării proiectelor ce țin de modernizarea instituțiilor educaționale și disponibilitatea FISM-ului de a finanța astfel de proiecte. Respectarea premiselor și a etapelor de elaborare pentru a obține dezideratul. 

Cetățenii și-au expus opiniile, recomandările și, bineînțeles au adresat întrebări ce țin de asistența medicală primară, activitatea instituției preșcolare în perioada estivală, transparența în gestionarea bugetului local, reparația drumurilor locale și renovarea instituțiilor de învățământ, asigurarea securității și siguranței elevilor la transportarea tur-retur a acestora la școlile de circumscripție, adminstrarea legală a terenurilor agricole, proprietate publică și privată a satului, asigurarea lucrărilor de salubrizare pe teritoriul satului, oportunitatea optimizării, prin comasare a instituțiilor de învățământ din localitate.

Dânșii au fost critici în ceea ce privește activitatea autorității administrației publice locale de nivelul unu și conlucrarea acesteia cu cetățenii.

Toate întrebările au fost consemnnate într-un proces-verbal, după care vor fi examinate minuțios și, în funcție de necesități, identificate soluții pentru satisfacerea nevoilor oamenilor.

Locuitorii satului au abordat și întrebări personale la care, în măsura competențelor și abilităților au primit răspunsuri.

Oficialii au vizitat, de asemenea grădinița și gimnaziul din sat, fiind cointeresați de condițiile în care se află copiii, alimentația, starea sanitaro-igienică, asigurarea cu energie termică în perioada rece a anului, baza tehnico-materială, etc.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeIdda512e62bd
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links