Astăzi, sub egida Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, reprezentanții autorităților publice din raionul Drochia au efectuat o vizită de lucru în comuna Baroncea.

Domnul Padnevici în comun cu echipa de funcționarii a avut o întrevedere cu reprezentanții Consiliului comunal, primarul, lucrătorii din diferite domenii de activitate și locuitorii comunei.

În timpul ședinței, Dumnealui a punctat schimbările importante care au fost realizate de Guvernul Filip, obiectivele strategice și reformele care urmează a fi implementate pentru a aduce prosperitatea în țară.

Aspectele cheie abordate de către cetățeni au fost cu privire la reparația drumurilor, lipsa stației de oprire a trenurilor, lipsa transportului tur-retur Drochia-Baroncea Nouă, lipsa grădiniței, alimentarei și a farmaciei în Baroncea Nouă, renovarea Casei de Cultură din Baroncea.

Interlocutorii au menţionat importanţa menţinerii dinamicii pozitive a contactelor dintre autorităție publice locale, raionale și centrale la diferite nivele şi s-au pronunţat pentru continuarea şi extinderea cooperării în domeniile de interes comun.

În cadrul acestei vizite, Domnul Deputat a inspectat Casa de Cultură și Grădinița din Baroncea, care este în curs de reparație, precum și Oficiul de Sănătate din Baroncea Nouă.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeId3a9535c0ff
   

 

Astăzi, Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici a convocat în comun cu Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) o sesiune de informare a agenților economici din domeniul agricol din raionul Drochia cu privire la Regulamentul de subvenționare aprobat pentru anii 2017-2021.

 La ședință au mai participat Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia și specialiștii din cadrul Direcției Agricultură, Alimentație și Relații Funciare a Consiliului raional Drochia.

Domnul Padnevici a venit cu un cuvânt de salut și de încurajare către toți participanții, accentuând importanța informației furnizate pentru producătorii agricoli și disponibilitatea de a-i susține în afacerea sa.

Domnul Ciubuc a prezentat prevederile Regulamentului, acordând o atenție deosebită modificărilor și completărilor incluse în document.

Obiectivul acestei sesiuni a fost informarea producătorilor agricoli cu privire la mijloacele financiare aferente măsurilor de sprijin în anii 2017-2021, posibilitatea de accesare a acestora, modalitatea de completare a dosarelor și condițiile de eligibilitate a solicitanţilor de subvenţii, precum și oportunitatea unui dialog constructiv între producători și autorități.

După finalizarea sesiunii,  oficialii s-au deplasat la crescătoria de iepuri din s. Chetrosu, mândria satului și a raionului Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeIdb1bbbbeee4
   

 

 

Stimați colegi,

Ziua Sindicalistului, celebrată astăzi, de familia noastră sindicală reprezintă un excelent prilej pentru a aduce un omagiu de prețuire și gratitudine abnegației, perseverenței și vigilenței manifestate de Dumneavoastră, în scopul realizării echităţii sociale şi demnităţii muncii.

Această sărbătoare ne mobilizează să fim solidari și consolidanți în apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Noi suntem cei, care prin activitatea cotidiană, stăm la straja intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților.

În numele Asociației Sindicale din raionul Drochia și al meu personal, Vă doresc tuturor sănătate, pace în casă, împliniri, satisfacții și izbândă în toate!

Doar împreună putem făuri un prezent și viitor demn de admirație!

 

Cu cea mai aleasă apreciere și solicitudine,

 

Președintele 
Asociației Sindicale din raionul Drochia
Oxana GRIGORIȚA
 

Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici a efectuat, ieri, o vizită de lucru în comuna Pervomaiscoie, raionul Drochia unde s-a întâlnit într-o ședință comună cu conducerea raionului, reprezentanții APL și cetățenii.

În cadrul ședinței, Domnul Deputat a vorbit despre progresele Guvernului Filip, proiectele inițiate în sprijinul și siguranța cetățenilor, și nu în ultimul rând despre necesitatea stabilirii unei coeziuni între APL-I, II și alți factori de decizie din teritoriu, care să focuseze activitatea comună în vederea prestării unor servicii de calitate cetățenilor, excluzând riscurile la care ei pot fi supuși.

Participanții au avut un dialog deschis, adresând întrebări și propuneri ce vizează necesitatea schimbării unor prevederi legale, care în prezent sunt ineficiente, elucidarea litigiului dintre cetățeni și deținătorul de oi din localitate, stabilirea sectoarelor de pășunat pe terenurile fondului funciar, proprietate publică a comunei Pervomaiscoie, renovarea drumurilor, iluminarea străzilor, extinderea rețelei de apeduct, reparația capitală a sediului Oficiului medicilor de familie și a ospătăriei școlii, identificarea sursei de poluare a apei din iaz și epurarea acesteia, construcția terenului de joacă pe teritoriul aferent instituției preșcolare, revizuirea cadrului legal privind protecția socială a mamelor solitare, etc.

Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia și Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului, au dat răspunsuri pe măsură la adresările survenite, formulându-le recomandări și menționând că cheia succesului în activitatea primăriei constă în cuagularea tuturor factorilor de decizie din localitate și stabilirea unui parteneriat real între autoritățile publice locale și agenții economici din teritoriul administrat.

În urma dialogului, primarul comunei, Raisa Vacari și locuitorii și-au exprimat disponibilitatea de a participa mai des la astfel de întâlniri comune.

Asemenea vizite în teritoriu sunt acţiuni prevăzute săptămânal în agenda Domnului Padnevici, a conducerii raionului Drochia şi vin să consolideze relaţiile cu cetăţenii.

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeId6fec49712c
   

Astăzi, Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova a primit în audiență cetățenii din raionul Drochia care și-au expus, fiecare în parte, problema cu care se confruntă.

La întâlnirea cu cetățenii au participat, de asemenea Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, precum și funcționarii din aparatul președintelui.

În cadrul discuţiilor petiţionarii au abordat o serie de probleme ce ţin de domeniul funciar, corupție, conflictul de interese, angajarea în câmpul muncii, majorarea indemnizațiilor pentru copiii plasați în servicii de tip familial și multe altele.

Toate materialele referitoare la plângeri au fost adunate pentru o examinare minuțioasă și intervenție, în toate cazurile, conform legislaţiei în vigoare. 

Scopul audienței acordate a fost de a asigura o comunicare directă şi eficientă cu cetăţenii, sesizarea problemelor din scoarță pentru a-i ajuta sau direcționa persoanelor/organelor competente. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.drochia.md/index.php?start=40#sigFreeIde6f81006b5
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links